Hva gjør man?

Midt i sorgen og smerten over tapet av et familiemedlem eller venn, er det mange praktiske spørsmål å ta stilling til. I samtalen med oss får dere veiledning og hjelp i de praktiske spørsmål dere har.

Familien bestemmer om de vil komme til begravelsesbyråets lokale, møte digitalt eller om en gravferdskonsulent fra byrået skal komme hjem for samtale.

De ansatte i begravelsesbyrået har taushetsplikt.

Skjemaer som skal fylles ut:

– Melding om dødsfallet til skifteretten (vedrørende arv og skifte).
– Søknad om gravferdsstønad og eventuelt transportrefusjon fra NAV.
– Melding til kirkegårdsmyndighetene.
– Melding til prest, forstander eller andre som skal lede seremonien
– Kremasjonstillatelse.

Praktiske spørsmål som avklares i konferansen:

– Tid og sted for begravelse/bisettelse.
– Gravsted.
– Salmer, musikk og eventuelt solosang.
– Tekst til dødsannonse
– Utforming av program; motiv og antall.
– Bevertning.
– Eventuell syning av avdøde.
– Blomster til båren og pynting i seremonirom.
– Valg av kiste og utstyr.
– Bestemme hva avdøde skal ha på seg i kisten.
– Båreandakt, minnestund.
– Bestilling av midlertidig gravmerke (trekors).