Om Lyngenfjord Begravelsesbyrå

Hos oss blir du møtt med medmenneskelighet og respekt, og vi garanterer bistand av høyeste kvalitet.

Lyngenfjord Begravelsesbyrå og blomsterbinderi har over 30 års erfaring, og ble startet i 1991 av Inger Lillysdatter Johansen. Vi kan bistå med våre tjenester i hele Nord-Troms (Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen)

Når man mister en av sine kjære trenger man gjerne hjelp og veiledning med de praktiske gjøremålene rundt gravferden. Vi i Lyngenfjord Begravelsesbyrå gjør vårt ytterste for å sette de etterlattes behov i sentrum for gjennomføring av en verdig gravferd i samsvar med familiens økonomi. Vi kommer gjerne hjem til deg for å planlegge gravferden eller kan det avtales tid for å møte oss på et av våres kontorer (eventuelt møtes digitalt).

Vårt byrå tilbyr personlig oppfølgning av profesjonelle gravferdskonsulenter med bred kompetanse og lokalkunnskap.

Vi er medlem av Virke Gravferd – begravelsesbyråenes bransjeorganisasjon i Norge og en underavdeling av Virke Hovedorganisasjonen. Vi forplikter oss å følge standard for god gravferdsskikk.

Våre medarbeidere

Våre medarbeidere

Inger Lillysdatter Johansen

Senior gravferdskonsulent / innehaver
Ansatt siden 1991

Jens-Aleksander Butter Simonsen

Senior gravferdskonsulent
Ansatt siden 2013

David Skirnisson

Gravferdskonsulent
Ansatt siden 2021

Våre gode medhjelpere

Steinar Gamst, Mari-Ann Bakkehaug, Bjørnar Berglund, Magnar Åshovd