Lyngenfjord Begravelsesbyrå

Hos oss blir du møtt med medmenneskelighet og respekt, og vi garanterer bistand av høyeste kvalitet.

Lyngenfjord Begravelsesbyrå og blomsterbinderi har over 30 års erfaring, og ble startet i 1991 av Inger Lillysdatter Johansen.
Vi kan bistå med våre tjenester i hele Nord-Troms (Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen)

Vi vet at når man mister noen man er glad i kan det være godt å få raske og trygge svar på ting man lurer på, derfor kan du treffe oss hele døgnet, alle dager i året på vår vakttelefon 976 52 556.

Vi kan bistå og gi svar på forhold dere kanskje er usikre på.
Alt det praktiske kan trygt overlates til oss – både det som har med selve bisettelsen/begravelsen å gjøre, samt det som skal ordnes av papirer mot offentlige kontorer. Vårt byrå tilbyr personlig oppfølgning av profesjonelle gravferdskonsulenter med bred kompetanse og lokalkunnskap.

Vi har byråkontor både i Olderdalen og på Lyngseidet. Vi kommer også hjem til familien for samtale om dette er ønskelig.

Vårt byrå er medlem av Virke Gravferd – begravelsesbyråenes bransjeorganisasjon i Norge, og det forplikter oss å følge standard for god gravferdsskikk.

Våre tjenester
Våre medarbeidere
Inger Evelyn Lillysdatter Johansen
Innehaver / senior gravferdskonsulent
Ansatt siden 1991
Jens-Aleksander Butter Simonsen
Senior gravferdskonsulent
Ansatt siden 2013
David Skirnisson
Gravferdskonsulent
Employed since 2021
Våre gode medhjelpere:
Steinar Gamst, Mari-Ann Bakkehaug, Bjørnar Berglund, Magnar Åshovd