Personvernerklæring for Lyngenfjord Begravelsesbyrå og blomsterbinderi AS

Behandlingsansvarlig.
Inger Lillysdatter Johansen er på vegne av Lyngenfjord Begravelsesbyrå og blomsterbinderi AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres.
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, adresser, telefonnummer og e-postadresse.

Formål med behandlingen.
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser med deg som kunde. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi kunden informasjon, tilbud og service i forbindelse med deres engasjement av oss som bedrift.

Grunnlaget for behandlingen.
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen.

Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel Art 6(b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via telefon, SMS og e-post. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6(a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger.
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

Utlevering av opplysninger til tredjepart.
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlever personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forplikte til det eller at de som oppgir personopplysninger samtykker i at vi kan utlevere nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. For å gjennomføre et gravferdsoppdrag, deles nødvendige personlige opplysninger med for eksempel, skifterett/lensmann, gravplassmyndigheter, tros og livssyn organisasjoner og andre underleverandører for å oppfylle leveransen. Gravferdsbransjen har avtaler med tredjeparter om at personopplysninger ikke brukes til andre formål enn det som er avtalt, og at opplysningene slettes etter at formålet er oppfylt. 

Sletting av personopplysninger.
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i våre aktive kunderegister i 3,5 år.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Informasjonssikkerhet.
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon.
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse eller pr. telefon.

E-post: post@lfbegravelse.no
Telefon: 976 52 556

Lyngenfjord Begravelsesbyrå og blomsterbinderi AS
Lyngenfjordveien 969
9146 Olderdalen