Om oss

Lyngenfjord Begravelsesbyrå ble startet sommeren 1991, og er medlem av Virke gravferd.

Lyngenfjord begravelsesbyrå er medlem av Virke Gravferd – begravelsesbyråenes bransjeorganisasjon i Norge og en underavdeling av Virke Hovedorganisasjonen.

Virke Gravferd kvalitetssikrer gravferdsbransjen og gir etiske retningslinjer for arbeidet. Alle medlemsbyråer er forpliktet til å følge retningslinjene.

”Klagenemnda for gravferdstjenester” hører inn under Virke Gravferd. Pårørende kan klage medlemsbyråer inn for nemnda hvis de mener at det er begått feil i forbindelse med gravferd.